Menu Zamknij

Osteopatia Częstochowa

Osteopatia Częstochowa, twórcą osteopatii jest amerykański lekarz Andrew Taylor Still który ponad 100 lat temu stworzył koncept leczenia człowieka jako całości. Osteopatia Częstochowa Na co pomaga osteopatia. Zalety osteopatii.

Według A. T. Stilla, człowiek jest triadą złożoną z umysłu, ciała i ducha, które razem funkcjonują i tworzą z niego coś więcej niż sumę różnych części. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie są połączenia i relacje między poszczególnymi elementami ciała. Jeśli którakolwiek część jest dysfunkcyjna, ma to wpływ na zdrowie człowieka. To co wyróżnia osteopatię to właśnie filozofia zakładająca działanie wszystkich narządów ciała jako samoregulującej się całości, w każdej chwili dążącej do równowagi

Aby lepiej zrozumieć zasady działania osteopatii należy poznać tezy medycyny osteopatycznej opartej na następujących założeniach filozoficznych:

 • Ciało jest całością.
 • Struktura i funkcja są wzajemnie sprzężone.
 • Ciało ma stałą tendencję do samoleczenia.
 • Główna przyczyna chorób to zaburzenie ukrwienia tkanek na skutek zaburzonej ruchomości.

Osteopatia jest działem medycyny posiadającym swój sposób diagnozowania i terapii opartych na znajomości anatomii i procesów fizjologicznych zachodzących w ciele. Postępowanie diagnostyczne w osteopatii nie jest rewolucją w medycynie. Jest natomiast spójne, logiczne i prowadzące do konkretnego celu. W sytuacjach gabinetowych stosuje się zasadę lejka diagnostycznego. Lejek w swojej górnej części zawiera badanie ogólne, przesiewowe, następnie badanie kliniczne, analizę badań dodatkowych, a na samym końcu precyzyjne badanie osteopatyczne, które ma określić przyczynę dolegliwości pacjenta. Na co pomaga osteopatia. Zalety osteopatii.

Najbardziej popularnymi metodami w Osteopatii są:

 • Technika dużej prędkości i małej amplitudy (high – velocity low – aplitude, HVLA).
 • Techniki tkanek miękkich.
 • Technika energii mięśniowej (MET).
 • Torowane uwolnienie oscylacyjne.
 • Strain – counterstrain.
 • Technika rozluźnienia pozycyjnego.
 • Osteopatia na polu czaszkowym.
 • Techniki artykulacyjne (GOT).
 • Równoważenie napięć więzadłowych (BLT).
 • Techniki limfatyczne.
 • Techniki trzewne (wisceralne).

Osteopatia Częstochowa

Wizyta osteopatyczna jest zazwyczaj bezbolesna i prowadzi do uruchomienia procesów naprawczych w organizmie. Osteopatia ma zastosowanie we wszystkich problemach bólowych narządu ruchu, ale również wspomaga regulację procesów trawienia i przywraca równowagę psychofizyczną organizmu.

Osteopatia Częstochowa to forma terapii manualnej, która koncentruje się na diagnozie, leczeniu i zapobieganiu różnych zaburzeń zdrowotnych poprzez manipulację i wzmocnienie układu mięśniowo-szkieletowego. To holistyczne podejście do zdrowia, które nie tylko bierze pod uwagę objawy, ale także przyczyny dysfunkcji w ciele. Oto kilka zalet osteopatii oraz schorzeń, na które może pomóc:

Zalety osteopatii

 1. Holizm – Osteopatia traktuje ciało jako jedną całość. Terapeuta bada wzajemne relacje między różnymi układami ciała, co pozwala na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów zdrowotnych.
 2. Bez leków i operacji – Osteopatia wykorzystuje techniki manualne, dzięki czemu jest to naturalna forma leczenia, która unika stosowania leków i interwencji chirurgicznych.
 3. Personalizacja terapii – Każda sesja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, co zwiększa efektywność terapii.
 4. Prewencja – Osteopatia nie tylko leczy istniejące dolegliwości, ale również zapobiega ich powstawaniu poprzez edukację i poprawę ogólnej funkcji ciała.

Na co pomaga osteopatia?

Bóle kręgosłupa – Osteopatia jest często stosowana do łagodzenia przewlekłego bólu kręgosłupa, dysfunkcji stawów, bólu szyi oraz bólów lędźwiowych.

Problemy z układem mięśniowym – Terapia może pomóc w redukcji napięć mięśniowych, zwiększeniu zakresu ruchu oraz przeciwdziałaniu przeciążeniom.

Kłopoty z układem trawiennym – Techniki osteopatyczne mogą wspierać leczenie zaparć, zespołu jelita drażliwego i innych zaburzeń trawiennych.

Migreny i bóle głowy – Poprzez lepsze zarządzanie napięciem w obrębie szyi i głowy, osteopatia może przyczynić się do zmniejszenia częstotliwości i intensywności migren.

Zaburzenia snu i stres – Relaksujący wpływ terapii manualnych może poprawić jakość snu i pomóc w zarządzaniu stresem.

Zaburzenia funkcji narządów wewnętrznych – Manipulacje mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych przez optymalizację przepływu krwi i funkcji nerwowych.

Osteopatia Częstochowa oferuje szeroki zakres korzyści, od poprawy ogólnej funkcji ciała po specyficzne problemy zdrowotne. Jest to terapia dobrze tolerowana przez pacjentów różnych grup wiekowych, od niemowląt po osoby starsze. Integracja osteopatii z innymi metodami leczenia może przyczynić się do szybszej i bardziej efektywnej regeneracji organizmu. Na co pomaga osteopatia. Zalety osteopatii.

Call Now Button