Menu Zamknij

Osteopatia Częstochowa

Twórcą osteopatii jest amerykański lekarz Andrew Taylor Still który ponad 100 lat temu stworzył koncept leczenia człowieka jako całości. Osteopatia Częstochowa

Według A. T. Stilla, człowiek jest triadą złożoną z umysłu, ciała i ducha, które razem funkcjonują i tworzą z niego coś więcej niż sumę różnych części. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie są połączenia i relacje między poszczególnymi elementami ciała. Jeśli którakolwiek część jest dysfunkcyjna, ma to wpływ na zdrowie człowieka. To co wyróżnia osteopatię to właśnie filozofia zakładająca działanie wszystkich narządów ciała jako samoregulującej się całości, w każdej chwili dążącej do równowagi

Aby lepiej zrozumieć zasady działania osteopatii należy poznać tezy medycyny osteopatycznej opartej na następujących założeniach filozoficznych:

 • Ciało jest całością.
 • Struktura i funkcja są wzajemnie sprzężone.
 • Ciało ma stałą tendencję do samoleczenia.
 • Główna przyczyna chorób to zaburzenie ukrwienia tkanek na skutek zaburzonej ruchomości.

Osteopatia jest działem medycyny posiadającym swój sposób diagnozowania i terapii opartych na znajomości anatomii i procesów fizjologicznych zachodzących w ciele. Postępowanie diagnostyczne w osteopatii nie jest rewolucją w medycynie. Jest natomiast spójne, logiczne i prowadzące do konkretnego celu. W sytuacjach gabinetowych stosuje się zasadę lejka diagnostycznego. Lejek w swojej górnej części zawiera badanie ogólne, przesiewowe, następnie badanie kliniczne, analizę badań dodatkowych, a na samym końcu precyzyjne badanie osteopatyczne, które ma określić przyczynę dolegliwości pacjenta.

Najbardziej popularnymi metodami w Osteopatii są:

 • Technika dużej prędkości i małej amplitudy (high – velocity low – aplitude, HVLA).
 • Techniki tkanek miękkich.
 • Technika energii mięśniowej (MET).
 • Torowane uwolnienie oscylacyjne.
 • Strain – counterstrain.
 • Technika rozluźnienia pozycyjnego.
 • Osteopatia na polu czaszkowym.
 • Techniki artykulacyjne (GOT).
 • Równoważenie napięć więzadłowych (BLT).
 • Techniki limfatyczne.
 • Techniki trzewne (wisceralne).

Osteopatia Częstochowa

Wizyta osteopatyczna jest zazwyczaj bezbolesna i prowadzi do uruchomienia procesów naprawczych w organizmie. Osteopatia ma zastosowanie we wszystkich problemach bólowych narządu ruchu, ale również wspomaga regulację procesów trawienia i przywraca równowagę psychofizyczną organizmu.